Προσφυγή Πολιτών στη Δικαιοσύνη για την Ανέλκυση του Ναυαγίου του «SEA DIAMOND»

Το ναυάγιο του κρουαζιερόπλοιου Sea Diamond δεν ανήκει στη Σαντορίνη. Ανήκει σε εκείνους που πριν από 15 χρόνια, τη νύχτα της 5ης Απριλίου του 2007, δεν έπραξαν αυτό που έπρεπε και είχαν την υποχρέωση να πράξουν για να αποφύγουν τη βύθιση του πλοίου και τη εγκληματική ρύπανση του θαλασσίου περιβάλλοντος. Ανήκει σε εκείνους που ενώ έχουν την υποχρέωση από το Νόμο να το ανελκύσουν και να το απομακρύνουν από το βυθό της Σαντορίνης, το εγκατέλειψαν μέσα στη θάλασσά μας να διαβρώνεται και να ρυπαίνει καθημερινά με πετρελαιοειδή και βαρέα μέταλλα.
Ανήκει σε εκείνους που μας άφησαν να νομίζουμε ότι με ένα φράγμα ανάσχεσης πετρελαιοειδών πάνω από το ναυάγιο, προστατεύουν το θαλάσσιο περιβάλλον της Σαντορίνης και αντισταθμίζουν τη ζημιά που της προκάλεσαν και θα της προκαλέσουν ακόμη!!
Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Θηραίων Πολιτών για την Ανέλκυση του Κ/Ζ Sea Diamond, ως κάτοικοι της Σαντορίνης και έχοντες νόμιμο συμφέρον, διεκδικούμε πλέον και δικαστικά την άμεση ανέλκυση του ναυαγίου του K/Z Sea Diamond, την εξάλειψη κάθε περιβαλλοντικού κινδύνου για το θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον της περιοχής του ναυαγίου και την αποκατάσταση κάθε περιβαλλοντικής ζημίας που προκλήθηκε από το ναυάγιο και την παραμονή του στο βυθό.
Στον αγώνα μας αυτό καλούμε κάθε Θηραίο πολίτη να σταθεί στο πλευρό της Συντονιστικής Επιτροπής και να διεκδικήσει έμπρακτα την ανέλκυση και απομάκρυνση του ναυαγίου του Sea Diamond από τη θαλάσσια περιοχή της Σαντορίνης.
Δυστυχώς, το Αστικό Εφετείο Πειραιώς με την πρόσφατη απόφασή του, 350/9-7-2021, απέρριψε το αίτημα του Δήμου Θήρας για την ανέλκυση του ναυαγίου του Sea Diamond και την αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης, καθώς ως ΟΤΑ «δεν νομιμοποιείται ενεργητικά και δεν έχει το δικαίωμα να αξιώνει ανέλκυση ναυαγίου που θίγει το θαλάσσιο και υποθαλάσσιο οικοσύστημα και μολύνει με επιβλαβείς ουσίες τις ακτές, διότι από τις σχετικές περιβαλλοντικές αρμοδιότητές του έχει εξαιρεθεί αυτή η δραστηριότητα σύμφωνα με το Ν. 2881/2001, που προσνέμει την αρμοδιότητα σε άλλο, πλέον κατάλληλο όργανο». Παρόλο που σύμφωνα με την απόφαση 464/2014 του Αστικού Πρωτοδικείου Πειραιά, η πλοιοκτήτρια είχε υποχρεωθεί σε άμεση ανέλκυση του ναυαγίου του Sea Diamond με δικά της έξοδα και σε καταβολή αποζημίωσης 14 εκατομμυρίων ευρώ προς το Δήμο Θήρας και το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, το Εφετείο Πειραιώς απέρριψε κάθε αίτημα του Δήμου Θήρας καθώς «…ναι μεν τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όπως οι ΟΤΑ, μπορούν να επιδιώκουν την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος στην περιοχή της αρμοδιότητάς τους έναντι του Κράτους, δεν μπορούν όμως να επικαλεστούν προς τούτο την προσωπικότητά τους έναντι μόνης της περιβαλλοντικής επιδείνωσης από τη δράση ιδιωτών, αφού δε θίγονται από αυτήν, καθώς μπορούν να λειτουργήσουν και σε υποβαθμισμένο περιβάλλον…».
Με άλλα λόγια το δικαστήριο απέρριψε την αγωγή του Δήμου Θήρας, ως αναρμόδιος να αξιώνει ανέλκυση του ναυαγίου, καθώς από το Ν.2881/2001 υπάρχει άλλο αρμόδιο όργανο που θα έπρεπε να κάνει την προσφυγή! Ταυτόχρονα ο Δήμος Θήρας, ως Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεν έχει την προσωπικότητα που έχουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία ως μόνιμοι κάτοικοι Θήρας θα είχαν το έννομο συμφέρον και το δικαίωμα να διεκδικούν την ανέλκυση του ναυαγίου.
Ο λαός της Σαντορίνης, μπροστά στις εξελίξεις αυτές δεν μπορεί να παραμείνει αδρανής. Οι διαρροές ρύπων από το ναυάγιο συνεχίζουν να είναι καθημερινές και εμφανείς δια γυμνού οφθαλμού. Ελαιώδη και πισσώδη μίγματα αναδύονται καθημερινά από το ναυάγιο, εντός και εκτός του αντιρρυπαντικού φράγματος, και ο κυματισμός τα μεταφέρει σε διάφορες κατευθύνσεις, άλλοτε προς τις γειτονικές ακτές και άλλοτε προς το ηφαίστειο.
Ταυτόχρονα στις δικαστικές αίθουσες όπου εκδικάζεται μέχρι σήμερα η υπόθεση του Sea Diamond, ακούγεται ως επιχείρημα από τους δικηγόρους υπεράσπισης της πλοιοκτήτριας, ότι το ναυάγιο δεν ρυπαίνει τη Σαντορίνη και δεν ενοχλεί τους Θηραίους πολίτες, αφού εδώ και 15 χρόνια κανένας δεν έχει προσφύγει δικαστικά εναντίον τους…
Επειδή λοιπόν το ναυάγιο του Sea Diamond συνεχίζει να ρυπαίνει τη θάλασσα της Σαντορίνης και θα συνεχίσει για 420 χρόνια ακόμη, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση πραγματογνωμοσύνης που κατέθεσαν οι δικαστικοί πραγματογνώμονες.
Επειδή η ανέλκυση είναι εφικτή με τις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές σύμφωνα με τους δικαστικούς πραγματογνώμονες που διόρισε το Εφετείο Πειραιώς.
Επειδή το Κ/Ζ Sea Diamond παραμένει σε περιοχή Natura εδώ και δεκαπέντε (15) χρόνια και η παράλειψη ανέλκυσής του συνιστά παραβίαση των αντίστοιχων διεθνών υποχρεώσεων της χώρας.
Επειδή σύμφωνα με την τελεσίδικη απόφαση 515/2016 του Αρείου Πάγου υπάρχει σοβαρή και εξακολουθητική θαλάσσια ρύπανση που συνέβη και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα στη θαλάσσια περιοχή της Σαντορίνης και κατ’ επέκταση υπάρχει ανάγκη ανέλκυσης του ναυαγίου, ενώ ταυτόχρονα αποφασίστηκε τελεσίδικα η ενοχή του Πλοιάρχου του μοιραίου κρουαζιερόπλοιου και του Διευθυντή Επιχειρήσεων της συνδιαχειρίστριας εταιρείας που φέρουν και την ποινική ευθύνη της πρόσκρουσης και της βύθισης.
Επειδή η ύπαρξη του ναυαγίου στο συγκεκριμένο σημείο συνιστά μια διαρκή σοβαρότατη απειλή οικολογικής καταστροφής, με ορατό τον κίνδυνο διάβρωσης του πλοίου και εκροής τεραστίων ποσοτήτων μαζούτ και άλλων επικινδύνων χημικών, τοξικών ουσιών και βαρέων μετάλλων.
Επειδή από τις μέχρι σήμερα κυβερνήσεις μόνο μεγάλα λόγια εισπράξαμε, εμπαιγμό και κοροϊδία, και παρότι η νομοθεσία «Περί Ανέλκυσης Ναυαγίων» είναι ξεκάθαρη, παραδόξως στην περίπτωση του Sea Diamond, εδώ και 15 χρόνια, δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη ούτε από τα αρμόδια Υπουργεία της Πολιτείας, αλλά ούτε και από τις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές.
Επειδή έχουμε χρέος απέναντι τα παιδιά μας να προστατεύσουμε το φυσικό περιβάλλον που θα τους παραδώσουμε για να ζήσουν, όπως μας το παρέδωσαν και οι πρόγονοί μας σε εμάς.
Επειδή σε λίγες μέρες κλείνουμε 15 χρόνια παραμονής του βυθισμένου «πλωτού ξενοδοχείου» Sea Diamond στα γαλανά νερά της καλντέρας μας, δεκαπέντε χρόνια συνεχιζόμενης ρύπανσης και πολιτικής αδράνειας, δεκαπέντε χρόνια εγκληματικής αδιαφορίας προς το μοναδικό φυσικό περιβάλλον της Σαντορίνης.
Καλούμε το λαό της Σαντορίνης σε επαγρύπνηση και συμπαράσταση στον συνεχή αγώνα της Συντονιστικής Επιτροπής για την Ανέλκυση του Κ/Ζ Sea Diamond. Δεν έχουμε άλλη επιλογή από την διεκδίκηση των έννομων δικαιωμάτων μας με κάθε τρόπο. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποδεχθούμε το περιβαλλοντικό έγκλημα που διαπράττεται και θα έχουμε μερίδιο της ευθύνης σε αυτό, ενώ ταυτόχρονα δεν αποτρέπουμε παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.
Απαιτούμε με προσφυγή πλέον στη Δικαιοσύνη, την άμεση ανέλκυση του ναυαγίου του Sea Diamond, ανεξαρτήτως του οικονομικού κόστους που θα επιφέρει αυτό στην πλοιοκτήτρια και τον αλληλοασφαλιστικό της οργανισμό, όπως γίνεται σε όλα τα ευνομούμενα και πολιτισμένα κράτη του κόσμου. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε άλλο εμπαιγμό και κοροϊδία!! Δεκαπέντε χρόνια είναι ήδη πάρα πολλά!!

Μετά τιμής,
Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Θηραίων Πολιτών
για την Ανέλκυση του Κ/Ζ Sea Diamond

Advertisement

Το υπουργείο Ναυτιλίας ανακαλεί το διαγωνισμό ανέλκυσης του Sea Diamond

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ναυάγιο Sea Diamond: Το υπουργείο Ναυτιλίας ανακαλεί το διαγωνισμό ανέλκυσης

Με μεγάλη μας έκπληξη ενημερωθήκαμε από τα ΜΜΕ ότι ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κος Ιωάννης Πλακιωτάκης, με έγγραφό του από τις 16/1/2020, καλεί τη Δημόσια Αρχή Λιμένων του ΥΕΝ να ανακαλέσει και να ακυρώσει τον διεθνή ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανέλκυση του ναυαγίου του Sea Diamond στην Σαντορίνη, που είχε αναρτήσει η ΔΑΛ στις 9/12/2019, καθώς και οποιαδήποτε άλλη συναφή πράξη της!
Η απόφαση αυτή του κυρίου Υπουργού να ακυρώσει το διαγωνισμό ανέλκυσης του Sea Diamond πάρθηκε,
38 ημέρες μετά την ανάρτηση της διακήρυξης του,
3 ημέρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφορών από τις εταιρείες ανελκύσεων ναυαγίων
1 ημέρα μετά την ανακοίνωση της πλοιοκτήτριας και των ασφαλιστών του Sea Diamond ότι θα προσφύγουν στα δικαστήρια για να προσβάλουν το διαγωνισμό.
Ο λόγος που επικαλείται ο κος Υπουργός για την έκδοση της παραπάνω απόφασης, έχει να κάνει με την εξασφάλιση της νομιμότητας των διαγωνιστικών διαδικασιών για την ανέλκυση και απομάκρυνση του K/Z SEA DIAMOND στη Σαντορίνη, καθώς, όπως υποστηρίζει, σύμφωνα με το νόμο 2881/2001, αυτές πρέπει να διενεργηθούν από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας!
Μόνο που ο κύριος Υπουργός με την απόφαση αυτή δείχνει να αγνοεί την πρόσφατη απόφαση 1820/2019 του Συμβουλίου της Επικρατείας όπου προσέφυγαν οι κάτοικοι του νησιού, σύμφωνα με την οποία «… η ευθύνη της διαχειρίσεως και αντιμετωπίσεως του απορρέοντος από την διατήρηση ναυαγίου κινδύνου για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και το θαλάσσιο περιβάλλον ανήκει παραλλήλως και στην Κεντρική Διοίκηση, ως αυτοτελή υποχρέωση, επιβαλλόμενη τόσο από το άρθρο 24 του Συντάγματος, όσο και από τις διατάξεις των π.δ. 55/1998 και 11/2002, και συγκεκριμένα στις λιμενικές αρχές (κεντρικές ή τοπικές, ανάλογα με το µέγεθος του ναυαγίου και των συνεπειών του) ως κρατικές υπηρεσίες (σήμερα υπαγόμενες στο  Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής), δοθέντος άλλωστε ότι η  προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος δεν αποτελεί αμιγώς τοπική υπόθεση. Ενώ ταυτόχρονα επισημαίνει το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο μεταξύ άλλων ότι: «…Δεν ασκούν ομοίως επιρροή οι ισχυρισμοί του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (πρώην Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας) περί αοριστίας των αιτημάτων των αιτούντων και περί αναρμοδιότητάς του ως προς την ανέλκυση του ναυαγίου, αφού αφενός το αίτημα ήταν σαφές και αφορούσε στην ανέλκυση του ναυαγίου κατά τις διατάξεις του ν. 2881/2001 και αφετέρου, το Υπουργείο είχε αυτοτελώς αρμοδιότητα να επιληφθεί του αιτήματος.»
Ίσως επίσης να μη γνωρίζει ο κύριος Υπουργός ότι ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, προ ολίγων μηνών, με επιστολή του στο ΥΕΝ, έχοντας ολοκληρώσει τις διαδικασίες που του είχαν προταθεί από το ΥΕΝ χωρίς αποτέλεσμα, καλούσε το υπουργείο Ναυτιλίας να αναλάβει δράση καθώς από την πλευρά του αδυνατούσε να κάνει οτιδήποτε άλλο.
Πέρασαν δεκατρία ολόκληρα χρόνια, από τον Απρίλιο του 2007 που βυθίστηκε το Sea Diamond στην Καλντέρα της Σαντορίνης, και από τότε ακούμε συνεχώς την ίδια δικαιολογία από του αρμόδιους του ΥΕΝ που αρνούνται να δράσουν και να δείξουν ότι έχουν την πολιτική βούληση να εφαρμόσουν τους νόμους και τα άρθρα του Συντάγματος τα οποία ορκίστηκαν πως θα υπηρετούν. Πέρασαν σχεδόν ισάριθμοι υπουργοί ναυτιλίας από τότε, και όσες πορείες διαμαρτυρίας και αν κάναμε, όσες φορές και αν πήγαμε ως επαίτες στα γραφεία τους διεκδικώντας το δίκαιο, όσες επιστολές και αν στείλαμε, παίρναμε πάντοτε κενές υποσχέσεις και εμπαιγμό… Το Λιμενικό Ταμείο Θήρας, όσες προσπάθειες και αν προσπάθησε να κάνει έπεσαν στο κενό. Αναγκαστήκαμε, οι κάτοικοι της Σαντορίνης, το 2011 να προσφύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να ζητήσουμε την ακύρωση της άρνησης της πολιτείας να επιβάλει το νόμο και να ανελκύσει το Sea Diamond. Και αφού μετά από πολύ κόπο και χρόνο καταφέραμε να πάρουμε από το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο μία απόφαση που μας δικαιώνει απόλυτα, αφού από τις 8/11/2019 η Διοίκηση Αρχής Λιμένων ξεκίνησε να εφαρμόσει την εντολή του ΣτΕ προκηρύσσοντας τον πρώτο διαγωνισμό ανέλκυσης, και ενώ έχουν αρχίσει να ενδιαφέρονται μεγάλες εταιρείες ανέλκυσης από το εξωτερικό, έρχεται ο Υπουργός Ναυτιλίας κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης, να ερμηνεύσει διαφορετικά από τους Δικαστές του ΣτΕ το νόμο 2881/2001 και να ζητήσει από τη ΔΑΛ να ακυρώσει το διαγωνισμό ανέλκυσης λόγω … αναρμοδιότητας των υπηρεσιών του ΥΕΝ!
Και εμείς αναρωτιόμαστε: Έχει δικαίωμα ένας υπουργός να μην ενστερνίζεται τις αποφάσεις του Συμβουλίου επικρατείας; Να ερμηνεύει τις διατάξεις των νόμων και των άρθρων του Ελληνικού Συντάγματος κατά το δοκούν και να αναθέτει δύσκολες υποθέσεις, όπως η ανέλκυση του K/Z Sea Diamond, σε φορείς που αποδεδειγμένα εδώ και 13 χρόνια αδυνατούν να τις διαχειριστούν, ενώ ταυτόχρονα σύμφωνα με τις πραγματογνωμοσύνες και τις αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας, προκαλείται καθημερινά σοβαρή περιβαλλοντική ζημιά από ένα οικολογικό έγκλημα που την ποινική ευθύνη έχει σύμφωνα με τον Άρειο Πάγο η πλοιοκτήτρια;
Ως πότε θα μας εμπαίζουν; Μήπως να υποθέσουμε ότι αντίστοιχες σοβαρές ανελκύσεις στο εξωτερικό, όπως αυτή του Costa Concordia στη γειτονική μας Ιταλία, τη διαχειρίστηκε το τοπικό Λιμενικό Ταμείο του Giglio της Τοσκάνης; Όχι βέβαια! Ήταν οι αντίστοιχες αρχές της Κεντρικής Διοίκησης που ανέλαβαν δράση και ανάγκασαν την πλοιοκτήτρια να πληρώσει περίπου 1 δις ευρώ για την ανέλκυση! Αυτό πρέπει να γίνει και τώρα στην περίπτωση του Sea Diamond. To ΥΕΝ με τις υπηρεσίες του, όπως το Λιμενικό Σώμα, τη Διοίκηση Αρχής Λιμένων, το Νομικό Τμήμα κλπ έχει την εμπειρία, το προσωπικό και την ισχύ να επιβληθεί και να υποχρεώσει τους υπεύθυνους να ανελκύσουν το Sea Diamond. Και οφείλει να το κάνει.
Εμείς, τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Θηραίων Πολιτών για την Ανέλκυση του K/Z Sea Diamond, θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε το δίκιο μας σε όλα τα επίπεδα και να απαιτούμε την εφαρμογή των Δικαστικών αποφάσεων! Δεν θα εγκαταλείψουμε τον δίκαιο αγώνα μας, θα συνεχίσουμε όπως κάναμε εμπράκτως όλα αυτά τα χρόνια!
Για άλλη μια φορά καλούμε την πολιτεία να σεβαστεί την απόφαση 1820/2019 του ΣτΕ και να εφαρμόσει τις διατάξεις του Νόμου 2881/2001, του άρθρου 24 του Συντάγματος, όσο και τις διατάξεις των Π.Δ. 55/1998 και 11/2002. Ανελκύστε το Sea Diamond!
Μετά τιμής,
Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Θηραίων Πολιτών
για την Ανέλκυση του Κ/Ζ Sea Diamond

Ποιος θυμάται το τοξικό ναυάγιο του Sea Diamond στη Σαντορίνη;

Ποιος θυμάται το τοξικό ναυάγιο του Sea Diamond στη Σαντορίνη;

Απρίλιος 2007 – Φεβρουάριος 2019. Δώδεκα χρόνια σχεδόν το ναυάγιο του Sea Diamond συνεχίζει να ρυπαίνει καθημερινά την θαλάσσια περιοχή στην Καλντέρα της Σαντορίνης. Σε τούτο το νησί με την εκρηκτική τουριστική ανάπτυξη, που το οδηγεί στη συνεχόμενη υποβάθμιση του φυσικού του περιβάλλοντος, έχουμε και άλλο ένα σημαντικότατο περιβαλλοντικό πρόβλημα που, δώδεκα χρόνια τώρα, καμία κυβέρνηση της χώρας δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει. Μόνο υποσχέσεις και μεγάλα λόγια και υποστήριξη συνήθως από την πλευρά της αντιπολίτευσης.

Η Ελληνική δικαιοσύνη, στον ανώτατο βαθμό της, με την τελεσίδικη απόφαση 515/2016 του Αρείου Πάγου, αναγνώρισε την ύπαρξη σοβαρής και εξακολουθητικής θαλάσσιας ρύπανσης που συνέβη και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα στη θαλάσσια περιοχή της Σαντορίνης και κατ’ επέκταση την ανάγκη ανέλκυσης του ναυαγίου. Ταυτόχρονα αποφάσισε τελεσίδικα για την ενοχή του Πλοιάρχου του μοιραίου κρουαζιερόπλοιου αλλά και του Διευθυντή Επιχειρήσεων της συνδιαχειρίστριας εταιρείας Core Marine LTD.

“Βραδυφλεγής τοξική βόμβα” που μπορεί να προκαλέσει ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή αποτελεί το κουφάρι του πλοίου “Sea Diamond” που βυθίστηκε στη Σαντορίνη τον Απρίλιο του 2007. Αυτό δήλωσε πριν λίγες μέρες ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης Ευάγγελος Γιδαράκος σε ομιλία του και το χαρακτήρισε ως “το σοβαρότερο θαλάσσιο περιβαλλοντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα”. http://www.haniotika-nea.gr/toxiki-vomva-koufari-tou-sea-diamond/

Ο καθηγητής Ευάγγελος Γιδαράκος κρούει για πολλοστή φορά τον κώδωνα του κινδύνου και οι κάτοικοι της Σαντορίνης, μέσω της συντονιστικής επιτροπής αγώνα για την ανέλκυση του Sea Diamond, για πολλοστή φορά ζητούν από την πολιτεία να εφαρμόσει τη νομοθεσία και να υποχρεώσει επιτέλους την πλοιοκτήτρια και την ασφαλιστική της εταιρεία να ανελκύσουν το ναυάγιο που εγκατέλειψαν μέσα στη μοναδικό τουριστικό προορισμό της χώρας μας, την Καλντέρα της Σαντορίνης. Αυτό συμβαίνει εδώ και χρόνια με όλα τα ευνομούμενα και πολιτισμένα κράτη του πλανήτη μας.

Σήμερα πλέον ποιος αρμόδιος θυμάται το ναυάγιο του Sea Diamond;

Τι απέγινε η εντολή ανέλκυσης του Sea Diamond από τον υπουργό ναυτιλίας κ. Κουρουμπλή, τον Οκτώβριο του 2017; Γιατί δεν εφαρμόζεται η σχετική νομοθεσία (Ν.2881/2001) περί ανέλκυσης ναυαγίων από την πολιτεία και από τη νεοσύστατη Δημόσια Αρχή Λιμένων;

Γιατί οι υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος δεν επιβάλλουν πρόστιμα στην πλοιοκτήτρια και στην οικονομική διαχειρίστρια στην Ελλάδα, αφού η ρύπανση είναι καθημερινή και αποδεδειγμένη; Ακόμη και όταν βυθίστηκε το φράγμα της ντροπής για την ανάσχεση των πετρελαιοειδών πριν λίγους μήνες, ουδείς τόλμησε να ενοχλήσει τη διαχειρίστρια Louis Hellenic Cruises και νυν Celestyal Cruises.

Γιατί το Υπουργείο Περιβάλλοντος σιωπά και δεν χαρακτηρίζει το ναυάγιο του Sea Diamond, ή μέρος αυτού, ως απόβλητο, όπως στην πραγματικότητα είναι, αφού πρόκειται για ένα εγκαταλελειμμένο πλοίο στο βυθό της καλντέρας της Σαντορίνης με εκατοντάδες τόνους μαζούτ στο εσωτερικό του και δεκάδες τόνους επικίνδυνων χημικών και τοξικών ουσιών που δηλητηριάζουν καθημερινά τη θάλασσά μας και τους ζωντανούς οργανισμούς της; Γιατί δεν εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία περί διαχείρισης αποβλήτων;

Γιατί ουδείς αρμόδιος εκ των υπουργείων, δεν λαμβάνει υπόψη του τη μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης σύμφωνα με την οποία υπάρχει επιβάρυνση, συγκριτικά με το 2011, και σαφής – συνεχής ρύπανση από βαρέα μέταλλα όπως νικέλιο (Ni), μόλυβδο (Pb) και κάδμιο (Cd);

Το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο (Ν2881/2001) που προβλέπει την ανέλκυση κάθε ναυαγίου από τους υπαίτιους και τους έχοντες την ευθύνη για αυτό, δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη. Ο κρατικός μηχανισμός, παρά την παράλληλη και αυτοτελή, από το νόμο, υποχρέωσή του να προβεί το ίδιο στις αναγκαίες ενέργειες αποκαταστάσεως της βλάβης σε περίπτωση κωλυσιεργίας, αδράνειας ή μη συμμορφώσεως των υπευθύνων, εδώ και 12 χρόνια αδρανεί και δεν ασκεί την απαιτούμενη πίεση στον πλοιοκτήτη προς την μόνιμη επίλυση του προβλήματος.

Αποδεδειγμένα, η ρύπανση στη θαλάσσια περιοχή του ναυαγίου είναι καθημερινή, αλλά ωστόσο κανένα πρόστιμο δεν επιβάλλεται πλέον στους υπεύθυνους αυτού. Στην παρακάτω πρόσφατη φωτογραφία φαίνεται το φράγμα της ντροπής που «κοσμεί» τη μοναδικού κάλλους καλδέρα της Σαντορίνης, καθώς και τα πετρελαιοειδή που αναβλύζουν καθημερινά στο εσωτερικό του αλλά και που το διαπερνούν προς την κατεύθυνση του ανέμου ρυπαίνοντας καθημερινά τα θαλάσσια ύδατα!!

Παρά την πρόσφατη εντολή ανέλκυσης από τον υπουργό περιβάλλοντος κ. Κουρουμπλή, παρά την τελεσίδικη απόφαση 515/2016 της Ελληνικής Δικαιοσύνης για τις ποινικές ευθύνες του ναυαγίου εις βάρος της πλοιοκτήτριας Louis Cruises, παρά τις υποσχέσεις των πολιτικών όλα αυτά τα χρόνια, τίποτε δεν δείχνει ότι υπάρχει θέληση να ανελκυθεί το ναυάγιο, να επανέλθει το φυσικό περιβάλλον στην προηγούμενη κατάστασή του και να προστατεύσουμε την ανθρώπινη υγεία, την πολιτιστική μας κληρονομιά και την τουριστική βιομηχανία της χώρας μας.

Φαίνεται πως η περίοδος των διαπλεκόμενων επιχειρηματικών συμφερόντων και της κρατικής αδράνειας, που είχε αναφέρει και ο σημερινός πρωθυπουργός κ. Τσίπρας το 2009,

(https://www.youtube.com/watch?v=Q1v95xAHFxI) ακόμη καλά κρατεί.

Φαίνεται πως η νομοθεσία και τα άρθρα του συντάγματος δεν μπορούν να έχουν την ίδια εφαρμογή σε όλες τις περιπτώσεις των παραβάσεων και των εγκλημάτων κατά του περιβάλλοντος αλλά και της ίδιας της ανθρώπινης ζωής. Για άλλη μία φορά καλούμε την πολιτεία να αναλάβει το ρόλο που της αναλογεί και να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, προστατεύοντας το δίκαιο, τους πολίτες της χώρας και την ίδια την κληρονομιά της από τους επίδοξους κερδοσκόπους και την καταστροφή που φέρουν αυτοί στο βωμό του χρήματος.

Απαιτούμε την άμεση ανέλκυση του ναυαγίου του Sea Diamond, ανεξαρτήτως του οικονομικού κόστους που θα επιφέρει αυτό στην πλοιοκτήτρια και τον αλληλοασφαλιστικό της οργανισμό, όπως γίνεται σε όλα τα ευνομούμενα και πολιτισμένα κράτη του κόσμου. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε άλλο εμπαιγμό και κοροϊδία!! Δώδεκα χρόνια είναι ήδη πάρα πολλά!! Φτάνει πια.

Μετά τιμής,

Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Θηραίων Πολιτών

για την Ανέλκυση του Κ/Ζ Sea Diamond

Zero Gravity

It is difficult to describe an experience if don’t try on it. It is also strange to explain how is it something that you can’t test it anywhere else, except in the sea. Swiming is a practice and an exercise between the air pressure and the water element. But is this enough understand a non gravitational environment.

Sure not!

The benefit of the underwater experience.
– Scuba diving is the only one practice that gives the opportunity to feel how is when flying.

Freely flying, like in the moon!
– Scuba diving experience is a strong experience that giving long term changing the comfortable human lifestyle.

Way you out of any narrow considerations.
– Scuba diving can show you a completely different world. Can teach you the details of the beginning of the life.
– Self-contained underwater breathing apparatus, (scuba) can cause you a new enthusiastic hobby.

– Take action and protect the environment, this is scuba diving experience!

Βυθίστηκε το φράγμα της ντροπής στο ναυάγιο του Sea Diamond

  Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Θηραίων Πολιτών για την Ανέλκυση του Κ/Ζ Sea DiamondΦηρά Σαντορίνηςe-mail: savesantorini@gmail.com Σαντορίνη, 10 Ιουνίου 2018
Προς:ΜΜΕ  ΕλλάδοςΑπανταχού φίλους της Σαντορίνης  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ


Εδώ και έντεκα χρόνια από το ναυάγιο του Sea Diamond στη Σαντορίνη, λίγες εκατοντάδες μέτρα από το λιμάνι του Αθηνιού και μέσα στη μοναδική, από άποψη φυσικού κάλους, καλντέρα του νησιού, βρίσκεται ακόμη το κουφάρι του Sea Diamond φορτωμένο με εκατοντάδες τόνους μαζούτ αλλά και πολλά χημικά και τοξικά υλικά στο εσωτερικό του.

Ως μέτρο προστασίας μας από το τοξικό αυτό μίγμα, το υπουργείο Ναυτιλίας σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος, έχουν επιβάλει στην πλοιοκτήτρια εταιρεία Louis Cruises, και στην συνδιαχειρίστρια Core Marine LTD, την πόντιση ενός επιφανειακού φράγματος ανάσχεσης πετρελαιοειδών προκειμένου να περιορίζει τη ρύπανση που προκαλείται καθημερινά από το βυθισμένο πλοίο. Πάρα πολλές φορές οι κάτοικοι της Σαντορίνης έχουμε διαμαρτυρηθεί για την ανεπάρκεια της «λύσης» που έχει επιβάλει η πολιτεία στην πλοιοκτήτρια για το ναυάγιο του Sea Diamond. Επιστημονικές μελέτες και μετρήσεις από το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης έχουν αναδείξει το πρόβλημα της ανεπαρκούς προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και της ανθρώπινης υγείας. Η επιβάρυνση της θαλάσσιας στήλης, των ιζημάτων αλλά και των ζωντανών οργανισμών που αλιεύθηκαν στην περιοχή του ναυαγίου είναι ιδιαίτερα ανησυχητική.

Οι συγκεντρώσεις ρύπων που αφορούν βαρέα μέταλλα, αλλά και πετρελαϊκά και οργανικά υπολείμματα  (TPHs, PAHs), έχουν σε πολλές περιπτώσεις υπερβεί κατά πολύ τα ανώτατα επιτρεπτά όρια για την ανθρώπινη υγεία. Η διάβρωση των μεταλλικών μερών του ναυαγίου έχει ξεκινήσει προ πολλού και είναι σίγουρο ότι θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Σε κάθε περίπτωση οι απομένουσες στο ναυάγιο ποσότητες πετρελαιοειδών και βαρέων ελαίων θα διαρρεύσουν κάποια στιγμή ανεξέλεγκτα στο θαλάσσιο περιβάλλον, ενώ η διάβρωση και η συνακόλουθη αποδέσμευση τοξικών μετάλλων θα γίνει εντονότερη. Και όλα αυτά είναι διαπιστώσεις που έχει κάνει και η Ελληνική Δικαιοσύνη στον ανώτατο βαθμό της, όταν με την τελεσίδικη απόφαση 515/2016 του Αρείου Πάγου, αναγνωρίστηκε η ύπαρξη σοβαρής και εξακολουθητικής θαλάσσιας ρύπανσης που συνέβη και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα στη θαλάσσια περιοχή της Σαντορίνης και κατ’ επέκταση η ανάγκη ανέλκυσης του ναυαγίου.

Παρά όμως τις αποφάσεις των δικαστηρίων, τις διαμαρτυρίες των κατοίκων, αλλά και τις προειδοποιήσεις των επιστημόνων, η πολιτεία αδρανεί και το κουφάρι του Sea Diamond παραμένει στο βυθό της καλντέρας της Σαντορίνης. Τα ξημερώματα της Κυριακής 10/6/2018 και χωρίς δυσμενείς καιρικές συνθήκες, το μεγαλύτερο μέρος του φράγματος ανάσχεσης βυθίστηκε και οι ρύποι που διαρρέουν από το ναυάγιο διαχέονται ελεύθερα στη θαλάσσια περιοχή. Η ανεπάρκεια της πολιτείας όλα αυτά τα χρόνια να αντιμετωπίσει άλλη μία περιβαλλοντική καταστροφή είναι χαρακτηριστική. Η έλλειψη πολιτικής βούλησης να εφαρμοστεί ο νόμος 2881/2001 περί ανέλκυσης ναυαγίων και να αποκατασταθεί η τάξη είναι εμφανής. Παρά την πρόσφατη εντολή ανέλκυσης από τον υπουργό περιβάλλοντος κ. Κουρουμπλή, παρά την τελεσίδικη απόφαση της Δικαιοσύνης για τις ποινικές ευθύνες του ναυαγίου εις βάρος της πλοιοκτήτριας Louis Cruises, παρά τις υποσχέσεις των πολιτικών όλα αυτά τα χρόνια, τίποτε δεν δείχνει ότι υπάρχει θέληση να ανελκυθεί το ναυάγιο, να επανέλθει το φυσικό περιβάλλον στην προηγούμενη κατάστασή του και να προστατεύσουμε την ανθρώπινη υγεία, την πολιτιστική μας κληρονομιά και την τουριστική βιομηχανία της χώρας μας.

Φαίνεται πως η περίοδος των διαπλεκόμενων επιχειρηματικών συμφερόντων και της κρατικής αδράνειας, που είχε αναφέρει και ο σημερινός πρωθυπουργός κ. Τσίπρας το 2009, (https://www.youtube.com/watch?v=Q1v95xAHFxI) ακόμη καλά κρατεί. Φαίνεται πως η νομοθεσία και τα άρθρα του συντάγματος δεν μπορούν να έχουν την ίδια εφαρμογή σε όλες τις περιπτώσεις των παραβάσεων και των εγκλημάτων κατά του περιβάλλοντος αλλά και της ίδιας της  ανθρώπινης ζωής. Για άλλη μία φορά καλούμε την πολιτεία να αναλάβει το ρόλο που της αναλογεί και να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, προστατεύοντας το δίκαιο, τους πολίτες της χώρας και την ίδια την κληρονομιά της από τους επίδοξους κερδοσκόπους και την καταστροφή που φέρουν αυτοί στο βωμό του χρήματος. Απαιτούμε την ανέλκυση του ναυαγίου του Sea Diamond, ανεξαρτήτως του οικονομικού κόστους που θα επιφέρει αυτό στην πλοιοκτήτρια και τον αλληλοασφαλιστικό της οργανισμό, όπως γίνεται σε όλα τα ευνομούμενα και πολιτισμένα κράτη του πλανήτη. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε άλλο εμπαιγμό και κοροϊδία!!  Έντεκα χρόνια είναι ήδη πολλά!!

The natural Museum / Ένα φυσικό μουσείο.

The natural Museum

Santorini_depthmap_1818   Santorini_depthmap

The time period of 1818 and the last scan 2016. In the two pictures we can recognize the only tremendous depth in the area as it grows periodically. A big hole the Volcanic Crater of Santorini Caldera at the Mediterranean.

A natural museum growing and is in progress.

But since the explosion of 1645 to 1600 BC, for the detailed viewers 1628 BC if we believe the tree rings data, from the latest scientific research, Santorini is slowly slowly rebuilding itself.

The volcano is situated above a subduction zone – the African Plate submerging below the European Plate – which aids in the on going generation of magma. Santorini is an active”sleeping” volcano, compared to other active craters on the Earth.

 

GR: Ένα τεράστιο φυσικό φαινόμενο. Η Καλντέρα της Σαντορίνης σε δυο χρονικές περιόδους.

Ο πρώτος χάρτης απεικονίζει την Σαντορίνη το 1818 και η δεύτερη απεικόνιση της πιο πρόσφατης χαρτογράφησης το 2016. Εδώ μπορούμε παράλληλα να ξεχωρίσουμε το τεράστιο βάθος της Καλντέρας όπως διαμορφώθηκε από περίοδο σε περίοδο.

Είναι η μεγάλη τρυπά της Καλντέρας της Σαντορίνης στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Ένα φυσικό Μουσείο μεγαλώνει και βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη.

Αλλά από την μεγάλη προϊστορική έκρηξη του 1645 – 1600 ΠΧ, για τους αναγνώστες που διψούν για τη λεπτομέρεια, η έκρηξη του 1628 ΠΧ, υπολογίζοντας την με τους δακτυλίους του κορμού της ελιάς των πρόσφατων επιστημονικών ερευνών, η Σαντορίνη σιγά σιγά ξαναφτιάχνει τον εαυτό της.

Το ηφαίστειο της Θήρας που βρίσκεται πάνω στη συνάντηση της Αφρικανικής πλάκας που συντρίβεται κάτω από την Ευρωπαϊκή αποτελεί μια αστείρευτη πηγή ηφαιστειακής λάβας. Η Σαντορίνη είναι ένα ενεργό, ήπιας εξέλιξης, ηφαίστειο συγκρινόμενη με άλλους ενεργούς κρατήρες του πλανήτη.

So many and so dangerous?

 

ENG: We don’t know if the exhaust gas are ecological (!) but probably, we should imagine what we will see 20 years later!!!

GR: Δεν γνωρίζουμε αν το καυσαέριο τους είναι οικολογικό και πόσο επηρεάζει ή όχι την ατμόσφαιρα. Αυτό που σίγουρα βλέπουμε είναι ένα τεράστιο αριθμό σκαφών στον αέρα και τη θάλασσα. Άπλα με όποια άλλη σκέψη κάνετε, φανταστείτε τι θα γίνει σε 20 χρόνια…traffico

Δείτε τη δράση των δυτών της Σαντορίνης.

Στόχος του Project AWARE είναι να μειώσει τις υποβρύχιες επιπτώσεις των θαλάσσιων αποβλήτων ώστε αποτρέψει τα σκουπίδια να ρυπάνουν τον ωκεανό.

Τα ανθρώπινα απόβλητα δεν είναι μόνο μια κακή εικόνα, είναι επικίνδυνα για τη θαλάσσια ζωή, επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία με απρόβλεπτες οικονομικές συνέπειες. Τα ψάρια εμπλέκονται με αυτά και συνήθως νομίζουν ότι είναι φαγητό με αποτέλεσμα να πεθαίνουν τρώγοντας τα. Οι δύτες, οι κολυμβητές και οι τουρίστες μπορούν να τραυματιστούν αλλά και να μολυνθούν από τις τοξίνες τους. Η περιβαλλοντική ζημία που προκαλείται από τα πλαστικά απορρίμματα εκτιμάται σε 13 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Συνέχεια

«Δίνουμε ζωή στη θάλασσα της Σαντορίνης»

24/10/17 ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 7.30 ΣΤΟ CINE VILLAGIO, Δίνουμε ζωή στη θάλασσα.

Στη μνήμη του φίλου και πρωτεργάτη στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος των Κυκλάδων, Πέτρου Νικολαΐδη που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, η «Θηραική Θάλασσα» θα προβάλλει το ντοκιμαντέρ «φύλακες του Αιγαίου» του Όμηρου Ευαγγελινού, Τρίτη 24 Οκτωβρίου, στις 19:30 στο σινεμά Villaggio στο Καμάρι.

Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί ο Πιερ Υβ Κουστώ, προσωπικός φίλος και συνεργάτης του αείμνηστου Πέτρου, τόσο στη δημιουργία του συλλόγου «Θηραϊκής Θάλασσας», όσο και σε όλες τις πρότερες θαλάσσιες περιβαλλοντικές δράσεις στη Σαντορίνη.

Ο Πέτρος Νικολαΐδης υπήρξε αρωγός στην προσπάθεια θεσμοθέτησης της Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής της Σαντορίνης, από την ημέρα της σύλληψής της ιδέας, με συνεχή παρουσία και ακούραστη συμβολή σε όλες τις δράσεις για την επίτευξή της. Ο Πέτρος θα λέγαμε πως ήταν ένα με τη θάλασσα, Βιολόγος, Ωκεανογράφος και Δύτης με τεράστια εμπειρία και μακροχρόνιες συνεργασίες με πλήθος επιστημόνων, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και ανθρώπων που αγαπάνε και φροντίζουν τη θάλασσα. Η ζωή και το έργο του αποτελούν παράδειγμα για όλους μας, και έμπνευση να συνεχίσουμε ακούραστα τις προσπάθειες για την ουσιαστική προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος των Κυκλάδων και γενικότερα των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Ο Πέτρος είχε συμβάλλει σημαντικά στην ίδρυση του συλλόγου και είχε αναγνωριστεί ως επίτιμο μέλος της «Θηραϊκής Θάλασσας», ενώ είχε παράλληλα πρωταγωνιστήσει στο ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί.

Η διεύθυνση του κινηματογραφου άλλαξε το πρόγραμμα της και ευγενικά προσφέρει την αίθουσα, στην σημαντικοτερη προσπάθεια της Σαντορινης να σώσει ότι έχει απομείνει από ψάρια στο νησί. Αποχαιρετώντας τον ικανότατο άνθρωπο στην προσπάθεια αυτή με την πολυετή του εργασία στη θάλασσα Πέτρο Νικολαΐδη, η «Θηραϊκή Θάλασσα» προβάλλει το ντοκιμαντέρ «Φύλακες του Αιγαίου» που καταγράφει με όλες τις λεπτομέρειες το τεράστιο πρόβλημα στις Ελληνικές θάλασσες.

post2